Co robimy?

W naszym ośrodku prowadzimy wiele zajęć terapeutycznych i rekreacyjnych. Dzięki ich różnorodności i indywidualnemu dopasowywaniu do potrzeb uczestników, dosyć łatwo jest znaleźć coś, co sprawi przyjemność.

Głównymi formami naszej pracy są:

Arteterapia – rodzaj psychoterapii, która traktuje sztukę jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, senior może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich odkrywania i nadawania osobistych znaczeń, którymi może dzielić się z innymi. Dzięki temu, osoba chorująca może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej, trwałej zmiany w postrzeganiu samego siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.

W ramach arteterapii są prowadzone zajęcia sztuki użytkowej: 

 • zdobnictwo i dekoratorstwo,
 • muzykoterapia,
 • biblioterapia, 
 • filmoterapia, 
 • teatroterapia. 

Ergoterapia – forma psychoterapii, w której wykorzystywane są wszelkie rodzaje pracy i rekreacji jako metody lecznicze. Stosowana jest przede wszystkim przy dolegliwościach związanych z narządami ruchu, układem nerwowym i stanem psychicznych. Jej efektem jest przywrócenie seniora do pełnej sprawności, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. W tym celu prowadzone są różne ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową oraz nauka radzenia sobie z codziennymi czynnościami jak również pomagają pokonać trudności z ich wykonywaniem. 

W ramach arteterapii są prowadzone zajęcia: 

 • zajęcia ruchowe prowadzone przez rehabilitanta,
 • zajęcia kulinarne,
 • logopedyczne,
 • komputerowe,
 • trening ekonomiczny,


Socjoterapia – polega na poprawianiu umiejętności społecznych

W ramach socjoterapii są prowadzone zajęcia:

 • terapię grupowa (społeczność),
 • terapię indywidualną,
 • trening funkcji poznawczych,
 • psychoedukację
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo prawno-socjalne,
 • poradnictwo medyczne, 
 • wsparcie terapeutyczne środowiskowe  (wizyty domowe)
 • rekreację (wycieczki, zwiedzanie muzeów, wystaw, kino, teatr, wyjścia do kawiarni)