O nas

Jesteśmy ośrodkiem wsparcia dla osób chorujących psychicznie w wieku 45+. Ośrodek prowadzony w formie treningów od poniedziałku do piątku przez 12 miesięcy w roku, oferuje wsparcie osobom chorującym psychicznie, które nie kwalifikują się do bardziej aktywnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej typu Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Integracji Społecznej, Centrum Informacji Społecznej, Zakład Aktywizacji Zawodowej.

Celem ośrodka jest podtrzymywanie samodzielnego funkcjonowania osoby chorującej psychicznie w jej środowisku, wspieranie umiejętności społecznych, zapobiegających całkowitej izolacji i zaniedbaniu

Głównymi celami są:

  1. zwiększenie samodzielności poprzez aktywizację i integrację ze społeczeństwem 20 osób niepełnosprawnych – chorujących psychicznie, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność, wiek, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i rodzinnej.
  1. Nabycie i poprawa umiejętności radzenia sobie z podstawowymi czynnościami życia codziennego.

 

Centrum Seniora prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Zobacz wszystkie nasze działania:

logo-SRP